คุณ อรรฆยา พลตื้อ เข้าร่วมงานรับน้อง บงส.10

อรรฆยา พลตื้อ

คุณ อรรฆยา พลตื้อ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิชั่น กลาส แอนด์ ดอร์ อินดัสเทรียล จำกัด ได้ร่วมกิจกรรมรับน้อง บงส.10

อรรฆยา พลตื้อ
อรรฆยา พลตื้อ

คุณ อรรฆยา พลตื้อ ได้ร่วมกิจกรรมรับน้อง บงส. 10 ซึ่ง คุณ อรรฆยา พลตื้อ ได้จบหลักสูตร บงส.9 ซึ่งเป้าหมายในการรับน้องเพื่อทำให้นักศึกษาที่เข้าใหม่ได้ทำความรู้จักกับรุ่นพี่ และความสามัคคี และการกล้าแสดงออกผ่านกิจกรรมต่างๆ ให้รุ่นน้องมีการสานสัมพันธ์กับรุ่นพี่และรุ่นของตนเอง สนิทสนมกันมากขึ้น รุ่นพี่แนะนารุ่นน้องในด้านต่างๆ