คุณ อรรฆยา พลตื้อ เข้าร่วมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล HIDA

อรรฆยา พลตื้อ 2023 (3)

คุณ อรรฆยา พลตื้อ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิชั่น กลาส แอนด์ ดอร์ อินดัสเทรียล จำกัด ได้รวมงานปิดหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล HIDA

อรรฆยา พลตื้อ 2023
อรรฆยา พลตื้อ
อรรฆยา พลตื้อ 2023 (3)
อรรฆยา พลตื้อ

เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 66 ที่ผ่านมา คุณ อรรฆยา พลตื้อ ได้ร่วมงานปิดหลักสูตรบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล หรือ HIDA คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่เน้นศาสตร์การแพทย์ 5 สาขาที่ใช้มากในประเทศไทย ได้แก่ การแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนจีน การแพทย์แบบหลักดุลยภาพบำบัด การแพทย์แบบธรรมชาติหรือHomeopathy พร้อมภาคปฎิบัติ มานำเสนอเพื่อให้ผู้เข้าเรียนมีโอกาสเลือกศาสตร์ที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด มาใช้ในการป้องกันโรคแต่ละโรค และเลือกนำมาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพกับตนเอง สมาชิกครอบครัว คนใกล้ชิด หรือทำเป็นธุรกิจด้านส่งเสริมสุขภาพ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลายๆแห่ง และได้ร่วมกิจกรรมหลังจบหลักสูตร ณ โรงแรม ชาเทรียม เรสซิเดนซ์

 

อรรฆยา พลตื้อ 2023 (2)
อรรฆยา พลตื้อ 2023 (2)
อรรฆยา พลตื้อ 2023 (11)
อรรฆยา พลตื้อ 2023 (11)
อรรฆยา พลตื้อ 2023 (10)
อรรฆยา พลตื้อ 2023 (10)
อรรฆยา พลตื้อ 2023 (8)
อรรฆยา พลตื้อ 2023 (8)
อรรฆยา พลตื้อ 2023 (7)
อรรฆยา พลตื้อ 2023 (7)
อรรฆยา พลตื้อ 2023 (6)
อรรฆยา พลตื้อ 2023 (6)
อรรฆยา พลตื้อ 2023 (5)
อรรฆยา พลตื้อ 2023 (5)