คุณ อรรฆยา พลตื้อ เข้าร่วมการฝึกอบรม การบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 10

อรรฆยา พลตื้อ 7

คุณ อรรฆยา พลตื้อ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิชั่น กลาส แอนด์ ดอร์ อินดัสเทรียล จำกัด เข้าร่วมการฝึกอบรม การบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 10

อรรฆยา พลตื้อ 7

โดยมี พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. เป็นประธาน พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อย ของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 10

อรรฆยา พลตื้อ

อรรฆยา พลตื้อ 5

อรรฆยา พลตื้อ 2

อรรฆยา พลตื้อ 4

อรรฆยา พลตื้อ 3