คุณอรรฆยา พลตื้อ มอบประตูและวงกบให้กับโรงเรียน

อรรฆยา พลตื้อ (3)
อรรฆยา พลตื้อ (2)

คุณอรรฆยา พลตื้อ มอบประตูและวงกบให้กับโรงเรียน

กลุ่มผู้บริหาร นำโดย คุณอรรฆยา พลตื้อ กรรมการผู้จัดการ และพนักงานบริษัทในเครือ วิชั่นกลาส กรุ๊ป ร่วมกับโครงการ “สุขาดี มีความสุข” มอบประตูและวงกบ ให้แก่ โรงเรียนวัดแปลงเกต ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เพื่อนำไปปรับปรุง ซ่อมแซมห้องน้ำ เพิ่มความสะดวกสบาย ถูกสุขอนามัย ให้กับคุณครู อาจารย์ และนักเรียน