คุณอรรฆยา พลตื้อ ร่วมแสดงความยินดี นายกีรติ ตะวันวาด

คุณอรรฆยา พลตื้อ ร่วมแสดงความยินดี นายกีรติ ตะวันวาด

สภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียน โดยท่านสุชน ชาลีเครือ อดีตประธานวุฒิสมาชิก มอบรางวัล..”คนดีรักแผ่นดิน” ให้แก่บุคคลทุกสาขา อาชีพ ที่บำเพ็ญประโยชน์ให้สังคม นายกีรติ ตะวันวาด หรือ พี่ต้อย แอคเนอร์ CEO.ทีวีพูล ได้รับรางวัลดังกล่าว..ในฐานะผู้ให้ การสนับสนุนสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านปากเกร็ดอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง คุณอรรฆยา พลตื้อ กรรมผู้จัดการบริษัทในเครือ วิชั่นกลาส กรุ๊ป ได้เดินทางไปแสดงความยินดีด้วย