คุณ อรรฆยา พลตื้อ รับมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า

อรรฆยา พลตื้อ (23)
อรรฆยา พลตื้อ (16)

คุณ อรรฆยา พลตื้อ รับมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า

5 กันยา วันสถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ปี 66
———
สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า จัดงาน “5 กันยา วันสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2566” นำโดย​ ดร.​ ธิติมา​ หล่อพิพัฒน์​ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า​ และท่านมหรรณพ​ เดชวิทักษ์
โดยได้รับเกียรติจาก นายวันมูหะหมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภาในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดงาน และพิธีมุทิตาจิต แด่คณาจารย์สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งมีนายวันมูหะหมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภาในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภาในฐานะรองประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

โดยมี ฯพณฯ วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา มาเป็นประธานในพิธี และเป็นองค์ปาฐกถาพิเศษ” และ มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ให้กับ คุณอรรฆยา พลตื้อ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิชั่นกลาส แอนด์ ดอร์ อินดัสเทรียล จำกัด

ในฐานะศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้าอันทรงเกียรติแห่งนี้ คุณอรรฆยา พลตื้อ กล่าวว่า “ขอขอบคุณสถาบันพระปกเกล้า คณะกรรมการสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ที่พิจารณารางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” อันทรงเกียรติให้ดิฉัน​ นับเป็นความภาคภูมิใจต่อตนเองต่อครอบครัวและองค์กรเป็นอย่างยิ่ง ดิฉันขอเชิญชวนสมาชิกของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าและนักศึกษาของสถาบันพระปกเกล้าร่วมทำความดีและช่วยเหลือสังคม​เพื่อสร้างชื่อเสียงให้สถาบันและนำองค์ความรู้มาพัฒนาประเทศชาติสืบไปค่ะ”

อรรฆยา พลตื้อ (17)
อรรฆยา พลตื้อ (18)
อรรฆยา พลตื้อ (11)
อรรฆยา พลตื้อ (21)
อรรฆยา พลตื้อ (12)
อรรฆยา พลตื้อ (14)
อรรฆยา พลตื้อ (13)
อรรฆยา พลตื้อ (2)
อรรฆยา พลตื้อ (5)
อรรฆยา พลตื้อ (4)
อรรฆยา พลตื้อ (3)
อรรฆยา พลตื้อ (6)
อรรฆยา พลตื้อ (8)
อรรฆยา พลตื้อ (10)
อรรฆยา พลตื้อ (24)
อรรฆยา พลตื้อ (20)
อรรฆยา พลตื้อ (22)