คุณ อรรฆยา พลตื้อ เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 14

อรรฆยา พลตื้อ
อรรฆยา พลตื้อ

คุณ อรรฆยา พลตื้อ เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 14

โดยมี ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิด การศึกษาอบรมและการปฐมนิเทศหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 14 (พตส. 14) ซึ่งในหลักสูตรนี้ คุณ อรรฆยา พลตื้อ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิชั่นกลาส อินดัสทรีส์ จำกัด และ บริษัท วิชั่น กลาส แอนด์ ดอร์ อินดัสเทรียล จำกัด ได้เข้าร่วมอบรมและปฐมนิเทศ

อรรฆยา พลตื้อ
อรรฆยา พลตื้อ
อรรฆยา พลตื้อ
อรรฆยา พลตื้อ
อรรฆยา พลตื้อ
อรรฆยา พลตื้อ