คุณ อรรฆยา พลตื้อ ร่วมถกแถลงหัวข้อร่วมสมัยเรื่อง เลือกตั้งอย่างไรถึงจะถูกใจพรรคการเมือง

อรรฆยา พลตื้อ

คุณ อรรฆยา พลตื้อ เข้าร่วมถกแถลง ในหัวข้อร่วมสมัยเรื่อง “เลือกตั้งอย่างไรถึงจะถูกใจพรรคการเมือง”

หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 14 (พตส.14) ได้มีการจัดถกแถลง ในหัวข้อร่วมสมัยเรื่อง “เลือกตั้งอย่างไรถึงจะถูกใจพรรคการเมือง” โดยมีนักศึกษากลุ่มที่ 1 เป็นผู้ดำเนินการจัดถกแถลงในครั้งนี้ ซึ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ตามบทบาทและหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ รวมทั้งขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ดร. วราภัสร์ ไรพรรณรัตน์ ประธานกลุ่มที่ 1 พร้อมด้วย นางสาวอรรฆยา พลตื้อ มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากรที่ร่วมอภิปราย ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการการเลือตั้ง

อรรฆยา พลตื้อ (2)
อรรฆยา พลตื้อ
อรรฆยา พลตื้อ (5)
อรรฆยา พลตื้อ (6)
อรรฆยา พลตื้อ (7)