คุณอรรฆยา พลตื้อ ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

อรรฆยา พลตื้อ
อรรฆยา พลตื้อ (5)

คุณอรรฆยา พลตื้อ ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 14 (พตส. 14)ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ ความรู้ และนำมาปรับใช้กับตนเองและหน่วยงาน  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาชิกรัฐสภา ในระหว่างการเยือนสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่ง คุณอรรฆยา พลตื้อ กรรมผู้จัดการบริษัทในเครือ วิชั่นกลาส กรุ๊ป ได้เดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย

อรรฆยา พลตื้อ (6)
อรรฆยา พลตื้อ
อรรฆยา พลตื้อ (3)