คุณ อรรฆยา พลตื้อ ร่วมเททองหล่อพระ

อรรฆยา พลตื้อ

คุณ อรรฆยา พลตื้อ ร่วมพิธีเททองหล่อพระ โดยคณะศิษย์เก่า ปปร.25

คุณ อรรฆยา พลตื้อ ร่วมพิธีเททองหล่อพระ โดยคณะศิษย์เก่า ปปร.25 โดยมี ดร. ศักดิ์ชาย เจ้าของรร้านวิษณุภัณฑ์ปากช่อง เป็นประธานในพิธีและยังเป็นวันเกิดของ ดร. ศักดิ์ชาย โดยคุณอรรฆยา พลตื้อ ได้ร่วมอวยพรและรว่มงานวันเกิดในครั้งนี้

อรรฆยา พลตื้อ (11)